კუპრაშვილი ნანა

ხელოვნების ისტორიკოსი,  ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო   –  კედლის მხატვრობის ტექნიკა-ტექნოლოგია.
ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის თანამშრომელი   –  1989-2006  წლებში.
ამჟამინდელი საქმიანობა – 1998 წლიდან დღემდე არის ე. პრივალოვას სახელობის მხატვრობის ტექნიკური კვლევის ცენტრის “ბეთანია”  –  დირექტორი. 2004 წლიდან – თბილისის სამხატვრო აკადემიის რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის დეკანი.
არის ICOMOS  International -ის წევრი.
რჩეული ნაშრომები: 1. ბერთის სახარება, ლიტერატურა და ხელოვნება, N3-4, 1992; 2. ქართული მონუმენტური მხატვრობის ტექნოლოგიის ზოგი საკითხი, ძეგლის მეგობარი, 1, 1993;  3. კომპოზიციის აგების ერთი ტექნოლოგიური მეთოდი XVI საუკუნის ქართულ კედლის მხატვრობაში, ძეგლთა დაცვის სამმართველო, წელიწდეული, II, 1996; 4. Determination of the treatment and restoration needs of Medieval Frescoes in Georgia, ICOM Committe for Conservation, vol. II, 2002 (თანაავტორი);  5. შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური მხატვრობის ტექნიკის ზოგიერთი თავისებურება,  Academia,  6-7, 2006.

  1. ბერთის სახარება, ლიტერატურა და ხელოვნება, N3– 4, 1992;
  2. ქართული მონუმენტური მხატვრობის ტექნოლოგიის ზოგი საკითხი, ძეგლის მეგობარი,  N1, 1993;
  3. კომპოზიციის აგების ერთი ტექნოლოგიური მეთოდი XVI საუკუნის ქართულ კედლის მხატვრობაში, ძეგლთა დაცვის სამმართველო, წელიწდეული, II, 1996;
  4. Determination of the treatment and restoration needs of Medieval Frescoes in Georgia, ICOM Committe for Conservation, vol. II, 2002  (თანაავტორი);
  5. შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური მხატვრობის ტექნიკის ზოგიერთი თავისებურება,  Academia,  6-7, 2006.