ლებანიძე დალი

ხელოვნებათმცოდნე,  ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო  –  თანამედროვე ხელოვნება.
საქმიანობა  –  კულტურის სამინისტროსთან არსებული მოძრავი ძეგლების    საექსპერტო კომისიის წევრი.
რჩეული ნაშრომები: 1. დავით კაკაბაძე  –  კულტურული მემკვიდრეობა, ნეკერი, თბ., 1999 (მ. მეძმარიაშვილთან ერთად); 2. დაზგური გრაფიკის საკითხისათვის,  თსუ ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის სამეცნიერო შრომები, თბ., 1999; 3. ქართული ფერწერა, მეოცე საუკუნის ოსტატები, თაობიდან თაობამდე, ტ. III-IV, თბ., 2000; 4. ლალი ზამბახიძის შემოქმედება, ხელოვნება,  N2,  2000;  5.  თეატრის მხატვრობა 1920-1950, რუსთაველის თეატრი, თბ., 2008 (თანაავტორი) 

 1. თბილისის ყოფა ქართველ მხატვართა შემოქმედებაში, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1983;
 2. მხატვარ კლარა კვეესის შემოქმედება, საბჭოთა ხელოვნება,  N8, 1987;
 3. Давид Какабадзе, М., 1989 (თანაავტორები ვ. ბერიძე, მ. მეძმარიაშვილი);
 4. ლორეტა შენგელია-აბაშიძის შემოქმედება, ხელოვნება, N5, 1991; Автандил Попиашвили, М., 1995;
 5. ნატო ამირეჯიბი, თბ., 1997;
 6. დავით კაკაბაძე   –   კულტურული მემკვიდრეობა, ნეკერი, თბ., 1999 (თანაავტორი მ. მეძმარიაშვილი);
 7. დაზგური გრაფიკის საკითხისათვის,  თსუ ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის სამეცნიერო შრომები, თბ., 1999;
 8. მხატვარ ლ. ზამბახიძის პლასტიკური ხილვები, ხელოვნება  N3– 4, 2000;
 9. ქართული ფერწერა, მეოცე საუკუნის ოსტატები, თაობიდან თაობამდე, ტ. III-IV, თბ., 2000;
 10. ლალი ზამბახიძე,  თბ.,  2002;
 11. თეატრის მხატვრობა, შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრის კოლექცია, თბ.,2008 (თანაავტორი).