ლორთქიფანიძე ინგა

(1934, ქუთაისი – 2008, თბილისი)

ხელოვნებათმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო  – შუა საუკუნეების ქართული კედლის მხატვრობა, მისი ურთიერთობა ბიზანტიურ სამყაროსთან (XIV-XVსს.); თანამედროვე ქართული სახვითი ხელოვნება.
საქმიანობა  –  გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის შუა საუკუნეების სახვითი ხელოვნების განყოფილების ხელმძღვანელი  – 1997-2006 წლებში; თბილისის სამხატვრო აკადემიის ხელოვნების ისტორიის და ძეგლთა დაცვის ფაკულტეტთან არსებული სამეცნიერო ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი.
რჩეული ნაშრომები: 1. Роспись Набахтеви, თბ., 1973; 2. Роспись в Цаленджиха, თბ., 1992; 3. Роспись придела Вамека Дадиани в Хоби, Русь. Грузия, კრებ., მოსკოვი, 1978; 4. Житийный цикл св. Георгия в Убиси, Dečani et l‛art byzantin au milieu du XIV siécle, კრებ. დეჩანის მონასტრის 650 წლისთავისადმი მიძღვნილი, ბელგრადი, 1989;  5. La Céne dans les peintures murales d‛Ubissi, ΛΑΜΠΉΔΏΝ,  ტ. 2, ათენი, 2003 (დულა მურიკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული); 6. წალენჯიხა. მაცხოვრის ტაძრის მოხატულობები; თბ.,2011.

 1. Роспись Набахтеви, თბ., 1973;
 2. Роспись придела Вамека Дадиани в Хоби, Русь. Грузия, კრებ., მოსკოვი, 1978;
 3. Житийный цикл св. Георгия в Убиси, Dečani et l art byzantin au milieu du XIVe siécle,  კრებ. დეჩანის მონასტრის 650 წლისთავისადმი მიძღვნილი, ბელგრადი, 1989;
 4. Роспись в Цаленджиха, თბ., 1992;
 5. ბედია, ლიხნე, ბიჭვინთა (შუა სუაკუნეთა მხატვრობის ძეგლები აფხაზეთის ტერიტორიაზე), ჯვარი ვაზისა,  N1, 1995;
 6. The scene of Last Supper in the Murals of Ubisi, Zograf,  26,  ბელგრადი, 1997;
 7. პალეოლოგოსთა ხელოვნების ძეგლები საქართველოში და შალვა ამირანაშვილი, თსუ ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ., 2000;
 8. შუა საუკუნეების სახვითი ხელოვნების შესწავლა გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტში (19412001), ქართული ხელოვნების ნარკვევები, I, თბ., 2001;
 9. დიმიტრი შევარდნაძე და ჰაინრიხ როტი, Academia,  N3, 2002;
 10. Le Cène dans les peintures murales dUbissi, ΛΑΜΠΉΔΏΝ, დ. მურიკის ხსოვნი­სადმი მიძღვნილი კრებუ­ლი, ტ. 2, ათენი, 2003;
 11. წმინდა გიორგის ცხოვრების ციკლი უბისის კედლის მხატვრობაში, საქართველოს სიძველენი, 6, თბ., 2004;
 12. გიორგი ჩუბინაშვილის (დაბადებიდან 120 წელი) საქართველოს სიძველენი, 7-8,  თბ., 2005;
 13. წალენჯიხა. მაცხოვრის ტაძრის მოხატულობები, თბ.,2011 (თანაავტორი მზია ჯანჯალია).