მარსაგიშვილი გიორგი

ხელოვნების ისტორიკოსი,  არქიტექტორი,  ხელოვნებათმცოდნეობის  კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო   –   შუა საუკუნეების ქართული არქიტექტურა.
ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის თანამშრომელი   –  1971-2006  წლებში.
ამჟამინდელი საქმიანობა   –   საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი, კონსერვატორი, შუა საუკუნეების ხელოვნების კურატორი; საქართველოს კულტურის, ძეგლთა   დაცვისა და სპორტის სამინისტროს ურბანული მემკვიდრეობის კომისიის თავმჯდომარე.
რჩეული ნაშრომები: 1. აგარის მონასტრის სამრეკლო. მაცნე, ისტორიის… N1, 1979; 2. აგარის მონასტრის უძველესი ეკლესია, ძეგლის მეგობარი, 60, 1982;  3. Glavna cerkov Agarskogo monastir, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1983;  4. დარბაზული ხუროთმოძღვრების ზოგი ასპექტი, საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის შრომების კრებული  “ნარკვევები”, II, 1996;  5. ოთხთა ეკლესიის ზედა (არსენისეული) ეკლესია, საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის შრომების კრებული “ნარკვევები”, V, 1999;   6. ახალი აღმოჩენები მდინარე ალგეთის აუზში და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების ზოგიერთი ასპექტი, გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომების კრებული,  N1 (80), თბ., 2006 (ი. ბონდარევისა და გ. ლომინაძის მონაწილეობით); 7. ზარზმის მონასტრის არქიტექტურა,  წიგნში  –  ზარზმა, თბ., 2007.