მეძმარიაშვილი მარინე

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის  კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო  –  XX საუკუნის ფერწერა და გრაფიკა, ქართულ-რუსული და ქართულ-ევროპული ხელოვნების ურთიერთკავშირი, ახალი ტენდენციები, მიმდინარეობები ქართულ ხელოვნებაში. არის   მხატვართა კავშირის წევრი.
ნაშრომები: 1. პეიზაჟური ჟანრის განვითარების ახალი ტენდენციები 1930 წლების ქართულ გრაფიკაში”  –   ქართული ხელოვნება, სერია B,  თბ., 1991; 2. დავით კაკაბაძე  –  “Советский художник”, მოსკოვი 1989 ( ვ. ბერიძე, დ. ლებანიძე, მ. მეძმარიაშვილი); 3. ავანგარდის გზები Литературная Грузия, N1-6, თბ., 2002; 4. დავით კაკაბაძე, კულტურული მემკვიდრეობა თბ., 1999 (დ. ლებანიძე, მ. მეძმარიაშვილი); 5.  ფიროსმანი და რუსი ავანგარდისტები, სპექტრი, თბ., 2005;  6.  თბილისური სადარბაზოები, თბ., 2008 (თანაავტორი).

 1. ძველი თბილისის პეიზაჟები ქართულ გრაფიკაში, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1983;
 2. ძველი თბილისი დ. კაკაბაძის შემოქმედებაში, ფრესკა, 1984;
 3. ნ. სევეროვის არქიტექტურული პეიზაჟები, საიუბილეო კრებული, თბ., 1984;
 4. ქართული არქიტექტურის ძეგლები ე. ლანსერეს შემოქმედებაში, ლიტერატურნაია გრუზია, 6, 1987;
 5. Давид Какабадзе   –  Советский художник, М., 1989 (ვ. ბერიძესა და დ. ლებანიძესთან ერთად);
 6. “პეიზაჟური ჟანრის განვითარების ახალი ტენდენციები 1930 წლების ქართულ გრაფიკაში”   –   Ars Georgica, 10 – B, თბ., 1991;
 7. დავით კაკაბაძე, კულტურული მემკვიდრეობა, თბ., 1999 (დ. ლებანიძესთან ერთად);
 8. ნიკო ფიროსმანაშვილის შემოქმედება ავანგარდული ხელოვნების ფონზე, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, I, თბ., 2001;
 9. გ ხაჩატურიანის შემოქმედება, Литературная Грузия,  N16, 2001;
 10. ავანგარდის გზები, Литературная Грузия,  N1-6, თბ., 2002;
 11. ავანგარდის გზები, პარიზიმოსკოვითბილისი, Литературная Грузия,  N16, 2002;  
 12. ფიროსმანი და რუსი ავანგარდისტები, სპექტრი, თბ., 2005;
 13. თბილისური სადარბაზოები, თბ.,2008 (თანაავტორი).