მიქელაძე ქეთევან

ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი. სამეცნიერო საბჭოს წევრი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – შუა საუკუნეების სახვითი ხელოვნება.

რჩეული ნაშრომები: 1. დავით ნარინის ეგვტერის მოხატულობა, ლიტერატურა და ხელოვნება2, 1999; 2. XIII-XIV საუკუნეების საძვალეთა მოხატულობის ზოგიერთი თავისებურება, ძეგლის მეგობარი, 3, თბ., 1999; 3. ისტორიული პორტრეტები გელათის მონასტრის მთავარი ტაძრის სამხრეთაღმოსავლეთის ეგვტერში, ლიტერატურა და ხელოვნება, 1, 2001; 4. დმანისის სიონის მოხატულობა, საქართვე­ლოს სიძველენი, 7-8, 2005;  5. გელათი, ისტორია, თბ., 2007 (თანაავტორი);  6.  ინვენტარიზაციისა და დოკუმენტაციის სახელმძღვანელო (თარგმანი), თბ., 2008.

 

 1. ხემოვან-მომხატველთა წარწერების მნიშვნელობა შუა საუკუნეების ქართული კედლის მხატვრობის შესწავლისათვის, საქართველოს სიძველენი, 20, 2017
 2. ბობნევის წმ. იოანე მახარებლის ეკლესიისა და მაღალაანთ ეკლესიის კანკელის მოხატულობათა ქტიტორები და მხატვრები, II საერთაშორისო კონფერენცია: საქართველო-ბიზანტია-ქრისტიანული აღმოსავლეთი, თბილისი, 2019, თეზისები
 3. ჯაყელთა პორტრეტები, საქართველოს სიძველენი, 18, 2015
 4. შუა საუკუნეების ქართული კედლის მხატვრობა, ხატწერა, ჭედურობა, მინანქრის ხელოვნება, ხელნაწერთა დასურათება, წიგნში: ‘ქართული ხელოვნება’, სერია: ჩვენი ღირსებანი, წიგნი VII, თბილისი, 2015
 5. რკონის ციხის ეკლესიის მოხატულობა, ძველი ხელოვნება დღეს, 5, 2013
 6. აბასთუმნის წმ. გიორგის ეკლესიის მოხატულობა, წიგნში: ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქია, თბილისი, 2013
 7. Artifacts from Gonio and Tsikhisdziri, in: Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea: Links to the Maritime Routes of the East, Proceedings of the International Symposium, Thessalonike, 2013
 8. სამოჭალოს წმ. გიორგის ეკლესიის მოხატულობა, საქართველოს სიძველენი, 13, 2009
 9. გელათი. არქიტექტურა, მხატვრობა, განძეულობა, თბილის, 2007, თანაავტორი
 10. დმანისის სიონის მოხატულობა, საქართვე­ლოს სიძველენი,7-8,  2005
 11. ისტორიული პორტრეტები გელათის მონასტრის მთავარი ტაძრის სამხრეთ–აღმოსავლეთის ეგვტერში, ლიტერატურა და ხელოვნება, 1, 2001
 12. დავით ნარინის ეგვტერის მოხატულობა, ლიტერატურა და ხელოვნება,  2, 1999
 13. XIII-XIV საუკუნეების საძვალეთა მოხატულობის ზოგიერთი თავისებურება, ძეგლის მეგობარი,  3,  1999
 14. ხელთუქმნელი ხატის გამოსახულებები XII-XIII საუკუნეების ქართულ კედლის მხატვრობაში, ლიტერატურა და ხელოვნება,  3, 1991