ნაცვლიშვილი ნათია

არქიტექტურის ისტორიკოსი, ცენტრის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, კულტურის კვლევების დოქტორი. სამეცნიერო კვლევის სფერო – შუა საუკუნეების ქართული ხელოვნება და არქიტექტურა, ურბანული გეგმარება და არქიტექტურა XIX-XX საუკუნეების საქართველოში, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხები.

 

natsvlishvili@gch-centre.ge ; natsvlishvili.natia@yahoo.com

 1. ქუთაისი, წგნ. საქართველოს ქალაქების ურბანული განვითარება 1801-1918 წლებში. თბ., 2019;
 2. ახალციხე, წგნ. საქართველოს ქალაქების ურბანული განვითარება 1801-1918 წლებში. თბ., 2019;
 3. One City, Two Empires: Urban Planning in Medieval and Modern Akhaltsikhe, Historia Urbana, XXVI, 2018;
 4. ახალციხის კათოლიკური სიძველეები, საქართველოს სიძველენი, 20, 2017;
 5. სტამბოლის ფერიქოის ქართული კათოლიკური მონასტერი, საქართველოს სიძველენი, 17, 2014;
 6. საეკლესიო არქიტექტურა და მშენებლობა ეროვნული და კონფესიური იდენტობის კონტექსტში, წგნ. საეკლესიო მშენებლობა XIX საუკუნის თბილისში: არქიტექტურა და იდენტობა (1801-1918), თბ., 2016 (თანაავტორი დ. ხოშტარია);
 7. კათოლიკეთა მშენებლობა თბილისში, წგნ. საეკლესიო მშენებლობა XIX საუკუნის თბილისში: არქიტექტურა და იდენტობა (1801-1918), თბ., 2016;
 8. თბილისის გერმანული თემი და მათი ეკლესიები, წგნ. საეკლესიო მშენებლობა XIX საუკუნის თბილისში: არქიტექტურა და იდენტობა (1801-1918), თბ., 2016;
 9. თბილისის კონფესიური სივრცის ფორმირება: გერმანული თემი და ლუთერანული ეკლესიები, Academia, 4, 2015;
 10. Problems of Renovation of Historic Districs in Tbilisi Case Study – the David Aghmashenebeli Avenue, Proceedings of the 2th international scientific-practiaxal conference  “Preservation of Historic Buildings in the Central Part of Odessa Via Inscribing in the Unesco World Heritage Site”, 24-26 June, 2015, Odessa, 2015;
 11. კათოლიკური ეკლესიები საქართველოში: მშენებლები და შემწირველები, Kadmos, 7, 2015;
 12. კუკიის კათოლიკური სასაფლაო და სამლოცველო, არქიტექტურა და იდენტობა, საეკლესიო მშენებლობა თბილისში (1801-1918), პროექტის მაცნე, 2015;
 13. A Struggle for Identity: Georgian Catholics and Their Monastery in Istanbul, Caucasus Survey, 3, 1, 2015;
 14. კათოლიკური ეკლესიების მშენებლობა XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე სამხრეთ საქართველოში (ხიზაბავრა და სხვილისი), საქართველოს სიძველენი, 16, 2013;
 15. Littoral Fortification in South-West Georgia, Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea: Links to the Maritime Routes of East, Proceedings of the International Symposium, Thessaloniki, 4-6 December, 2013, Thessaloniki, 2013;
 16.  მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში, თბ., 2012, (თანაავტორები დ. თუმანიშვილი და დ. ხოშტარია);
 17. ქართველ კათოლიკეთა თემის ისტორიიდან (სოლოლაკის სასაფლაო), Academia, 2, 2011.