ოქროპირიძე ასმათ

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო  –  საეკლესიო ხელოვნების ისტორია, მონუმენტური მხატვრობა, ზოგადი სახისმეტყველება.
საქმიანობა  –  თბილისის სასულიერო აკადემიის პედაგოგი, მიჰყავს  მხატვრული ნაწარმოების ანალიზისა და ევროპული ხელოვნების (XIII-XVII საუკუნეები) კურსი; თბილისის სამხატვრო აკადემიაში  –  ათორმეტი საუფლო დღესასწაულის იკონოგრაფიის კურსი.
რჩეული ნაშრომები: 1. წითელი ფერის სიმბოლური გააზრების ერთი ასპექტი შუა საუკუნეების ქართულ მხატვრობაში, მაცნე, N3, 1989; 2. ქრისტიანული სახისმეტყველებისათვის. სპექტრი, N1, 1998; 3. ქართული ხელოვნების სახვითი ენისათვის, აკადემია, N6-7, თბ., 2006; 4. ბეთანიის მხატვრობა და მართმადიდებლური ფერწერის ზოგიერთი ასპექტი, სპექტრი, 2005; 5. ბოჭორმის წმ. გიორგის ეკლესიის მოხატულობა, სადისერტაციო ნაშრომი, 1997;  6.  ქართული ქრისტიანული ხელოვნება, ხელნაწერთა დასურათება, თბ., 2008; მეორე გამოცემა 2010  (თანაავტორი).

 1. წითელი ფერის სიმბოლური გააზრების ერთი ასპექტი შუა საუკუნეების ქართულ მხატვრობაში,  მაცნე,  N3, 1989;
 2. ბოჭორმის მოხატულობა, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1989;
 3. ქტიტორის გამოსახულება ბოჭორმაში, ლიტერატურა და ხელოვნება,  31, 1990;
 4. ფრესკა   –   ამქვეყნიურობისაგან განწმენდილი და სიბრტყეში გადასული სხეული, სკოლა და ცხოვრება, 33, 1990;
 5. ბოჭორმის წმ. გიორგის ეკლესიის მოხატულობისათვის, სპექტრი,  N2, 1990;
 6. ბოჭორმის წმ. გიორგის ეკლესიის მოხატულობა, სადისერტაციო ნაშრომი, 1997;
 7. ქრისტიანული სახისმეტყველებისათვის, სპექტრი,  N1, 1998;
 8. წითელი ფერის სიმბოლური გააზრების ზოგიერთი ასპექტი შუა საუკუნეების ქართულ მხატვრობაში (ანუ როგორ იქცა ძველი აღთქმის ცეცხლი ახალი აღთქმის წითელ ფერად), რწმენა და ცოდნა,  N3, 2000;
 9. შუა საუკუნეების ხელოვნების მხატვრული ენის თავისებურებისათვის, ქართული ხელოვნების ნარკვევები,  I,  2001;
 10. ერთი ვიზუალური ნიშნის სიმბოლური გააზრებისათვის (ბორჯღალოს სემანტიკის ინტერპრეტაციის მცდელობა),  N5 (9), 20012002;
 11. მცხეთის ჯვრის სემანტიკისათვის, რწმენა და ცოდნა,  N10, 2002;
 12. ბეთანიის მხატვრობა და მართმადიდებლური ფერწერის ზოგიერთი ასპექტი,  სპექტრი,  2005;
 13. ქართული ხელოვნების სახვითი ენისათვის,   Academia,  N6-7,  თბ., 2006;
 14. ქართული ქრისტიანული ხელოვნება, ხელნაწერთა დასურათება, თბ., 2008.