ყიფიანი ნანა

ხელოვნების ისტორიკოსი, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო   –   ქართული ახალი და უახლესი ხელოვნება.
საქმიანობა   –   არასამთავრობო ორგანიზაციის   –   ხელოვნების ინტერდისციპლინური კვლევის ლაბორატორიის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი 2001 წლიდან; ხელოვნებისა და კულტურის ინტერდისციპლინური კვლევის ალმანახის “ილიაზდი” დამფუძნებელი და რედაქტორი; ჟურნალის “სპექტრი” რედაქციის წევრი; საქართველოს მხრიდან ბაზელის (შვეიცარია) ქრისტოფ მერიანის ფონდის მხატვართა საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში გაცვლითი პროექტის თბილისი-ბაზელი-ფრაიბურგის ხელმძღვანელი და კოორდინატორი 1998 წლიდან; ხელოვნების ინტერდისციპლინური სწავლების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი (გერმანულ-კავკასიური უნივერსიტეტი) 2007 წლიდან.
რჩეული ნაშრომები: 1. 8 1/2 წელი, ჟურნ. “KURSIV”, ავსტრია, ვენა, 1999; 2. იმპრესიონიზმი და 1950-70-იანი წლების ქართული საბჭოთა ხელოვნება, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, თბ., 2002; 3. BEYOND BANS, ვენეციის თანამედროვე ხელოვნების 50-ე საერთაშორისო ბიენალეს წიგნი-კატალოგი “DEARMS ABD CONFLICTS”, ვენეცია, 2003;  4. CHRONOTOPES OF REAL – VIDEO ART IN GEORGIA, wignSi “Caucasus, Ptotography, Cinema, Video,” Strasburg, 2003;  5. THE ARGONAUT’S BOAT CAFÉ MURALS, ჟურნ. DOCOMOMO, N 30, March, Paris, 2004; 6. თანამედროვე წარსულისა და აწმყოს არქეოლოგია, ალმანახი “ილიაზდი”, 2, 2006.

 1. ათწლეულების გადასახედიდან, სპექტრი,  31, 1993 (კ. კაჭარავასთან ერთად);
 2. 1980იანი წლების ქართული თანამედროვე ხელოვნება, წგნ: Soviet Non-Conformist Art, პიტსბურგი, 1994  (კ. კაჭარავასთან ერთად);
 3. Icon and Perception,  ქართული თანამედროვე ხელოვნების კატალოგი, თბ., 1996;
 4. In-Between Past and Present,  გურამ წიბახაშვილის და ლევან ჭოღოშვოლის გამოფენის კატალოგი,  თბ., 1996;
 5. ჩრდილში, თბილისის I საერთაშორისო ბიენალეს კატალოგი, 1996;
 6. Trans-Formation, პარიზში იუნესკოს ცენტრში მოწყობილი ქართული თანამედროვე ხელოვნების გამოფენის კატალოგი, პარიზი, 1998;
 7. Manifesta-2, ევროპის თანამედროვე ხელოვნების ბიენალეს კატალოგი,  ლიუქსემბურგი, 1998;
 8. ია არსენიშვილის ბატიკა,  ხელოვნება, 1999;
 9. 8 1/2 წელი,  KURSIV,  ავსტრია,  ვენა, 1999;
 10. ნიკო ლომაშვილის შესახებ, სტოქჰოლმის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი,  გამოფენა After the Wall,  კატალოგი, სტოქჰოლმი, 1999;
 11. იმპრესიონიზმი და 1950-70-იანი წლების ქართული საბჭოთა ხელოვნება, ქართული ხელოვნების ნარკვევები,  II,  თბ.,  2002;
 12. ქალაქისარკე, ალმანახი  “ილიაზდი”,  თბ.,  2002;
 13. ტრადიციული ორნამენტი როგორც სოციალისტური რეალიზმის ხატი,  ხელოვნება  N34, 2002;
 14. Beyond Bans, ვენეციის თანამედროვე ხელოვნების 50ე საერთაშორისო ბიენალე,  Dreams and Conflicts,  ვენეცია,  2003;
 15. Chronotopes of Real Video Art in Georgia,  South Caucasian Visual Art,  წგნ:  “Caucasus, Ptotography,  Cinema,  Video”,  სტრასბურგი,  2003;
 16. THE ARGONAUT S BOAT CAFÉ MURALS,  ჟურნ. DOCOMOMO,  N30,  March,  Paris,  2004;
 17. თანამედროვე წარსულისა და აწმყოს არქეოლოგია,  ალმანახი “ილიაზდი”,  2,  2006.