ჭოღოშვილი ნინო

ხელოვნებათმცოდნე,  ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო   –   ახალი და თანამედროვე ხელოვნება (XIX-XXI სს.).
საქმიანობა   –   თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის დეკანი.

რჩეული ნაშრომები: 1. ქართული მოდერნიზმი 1910-1930, თბ., 2005; 2. Deutsche Siedler Im Tiflis des 19. Jahrhunderts. Iran and the Caucasus, 8.1. rill,  Leiden, 2005; 3. თბილისი ქართველი და უცხოელი მხატვრების შემოქმედებაში 1850-1940, თბ., 2004; 4. Deutsche Künstler des 19. Jahrhunderts in Tiflis. International Conference. Tbilisi In The Nineteenth Century. Georgian Academy of Sciences. G. Tsereteli Intitute   of Oriental Studies. Chubinashvili Intitute of History of Georgien Art. June 2003; 5. დიმიტრი შევარდნაძის მიუნხენის პერიოდის მხატვრობა, თსუ სამეცნიერო შრომების კრებული, ხელოვნებათმცოდნეობა, N2. თბ., 2001.

 1. Appendix-Some Reflections of Contemporary Photography in Caucasia,”Exhibition Catalogue, Tbilisi History Museum “Carvasla”,Caucasian Centre of Cultural Development, 2001;
 2. დიმიტრი შევარდნაძის მიუნხენის პერიოდის მხატვრობა, თსუ, სამეცნიერო შრომების კრებული, ხელოვნებათმცოდნეობა,  N2. თბ., 2001;
 3. Influence of the Foreign Artists, Residents of Tbilisi in the XIXth Century, International Conference. Tbilisi In The Nineteenth Century. Georgian Academy of Sciences. G. Tsereteli Intitute of Oriental Studies. Chubinashvili Intitute of History of Georgien Art. 2002;
 4. Deutsche Künstler des 19. Jahrhunderts in Tiflis. International Conference. Tbilisi In The Nineteenth Century. Georgian Academy of Sciences. G. Tsereteli Intitute   of Oriental Studies. Chubinashvili Intitute of History of Georgien Art. June 2003;
 5. Die georgische Kunst von der Neuzeit bis zur Gegenwart – wichtige Aspekte der georgischen Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts, Georgian Culture Festival in Basel, 2003;
 6. XIX საუკუნეში საქართველოში მოღვაწე გერმანელი მხატვრები, თსუ, სამეცნიერო შრომების კრებული, თბ., 2004;
 7. Deutsche Siedler Im Tiflis des 19. Jahrhunderts. Iran and the Caucasus,  Brill,  Leiden, 2005;
 8. ძიება საზღვრების გარეშე, თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მოხსენებათა კრებულის წინასიტყვაობის ავტორი და შემდგენელი, თბ., 2005;
 9. ქართული მოდერნისტული მხატვრობა ევროპულ კონტექტსტში 1910-1930, (თანაავტორი მაია ციციშვილი) სტატიათა კრებული, თბ., 2005;
 10. საქართველოს პავილიონი, წერილი ვენეციის თანამედროვე ხელოვნების 51-ე საერთაშორისო ბიენალეს კატალოგისთვის, ტ. II, 2007;
 11. თბილისის არტსცენა – თანამედროვე ხელოვნების ჟურნალი Von Bartha, 03/09, ბაზელი;
 12. 1989-2009 ცვალებადი სამყარო – დროის ანარეკლი, გოეთეს ინსტიტუტი,ბერლინი, 2009;
 13. Gender Check, Georgia: Nino Tchogoshvili and Lali Pertenava, ERSTE Fondation, MUMOK MUMOK, ვენა, 2009;
 14. Transrelation – თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მოხსენებათა კრებული, წინასიტყვაობის ავტორი და კრებულის შემდგენელი, თბ., 2010;
 15. ხელოვნება საქართველოს საზოგადოებრივ სივრცეში, ”სივრცე სივრცისთვის”, საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი, თბ., 2011;
 16. ქართული მოდერნისტული მხატვრობა და გერმანია 1900-1940, საერთაშორისო კონგრესი ”მოდერნიზმი კავკასიაში, თბილისი. ბაქო. ერევანი. 1900-1940”, მოხსენებათა კრებული (გადაცემულია დასაბეჭდათ), 2012;
 17. ქართული მხატვრობა – განვითარების ისტორია XVIII-XX საუკუნეები”, თბ., 2013
 18. „გერმანელი მხატვრები და ქართული კულტურა“, ძველი ხელოვნება დღეს, 08/2017.
 19. „გერმანელი მხატვრები საქართველოში – ფერწერა, გრაფიკა, კედლის მხატვრობა“, არქიტექტურა – დროსა და ადამიანებს შორის გადებული ხიდი, გერმანია-საქართველოს წელი 2017, თბ., 2017
 20. “ქართული მოდერნისტული მხატვრობა და გერმანია. 1900-1940”, ქართული მოდერნიზმის შესახებ, თბ., 2015