ხოშტარია დავით

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის ძველი ქართული ხელოვნების განყოფილების გამგე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო   –   შუა საუკუნეების ქართული არქიტექტურა, მშენებლობის  ისტორია.
რჩეული ნაშრომები:   1. ნიმუში და ასლი შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებაში,  ლიტერატურა და ხელოვნება, N1, 1990; 2. ჯავახეთის საეკლესიო არქიტექტურის ზოგიერთი თავისებურება, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1-2, 1997; 3. ადრეული შუა საუკუნეების ეკლესიები მცხეთაში, Academia,  ტ. 1, 2001; 4. Dreischiffige Basiliken in Ķlaržeti und Šavšeti, Georgica, Heft 25, 2002; 5. კლარჯეთის ეკლესიები და მონასტრები, თბ., 2005; 6. მშენებელთა გამოსახულება სვეტიცხოვლის ტაძრის გუმბათზე, საქართველოს სიძველენი, N9, 2006;  7. გელათი, თბ., 2007 (თანაავტორი); 8. Past and Present of the Georgian Sinai: A Survey of Architectural History and Current State of Monasteries in Klarjeti, Heilige Berge und Wüsten: Byzanz und sein Unfeld, Herausgegeben von P. Soustal, Wien, 2009; 9. მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში, თბ., 2012 (დ. თუმანიშვილთან და ნ. ნაცვლიშვილთან  ერთად).

 1. ჩითახევის მონასტრის ეკლესია (IX საუკუნის ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი), მაცნე, ისტორიის სერია, N4, 1983;
 2. კვირიკეწმიდის მდებარეობის საკითხისათვის, მაცნე, ისტორიის სერია, N1, 1985;
 3. X საუკუნის სამონასტრო ეკლესიები ტაძრის-საკირეს მიდამოებში, მაცნე, ისტორიის სერია, N3, 1986;
 4. ხის ხუროთმოძღვრება, ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 11, 1987;
 5. ნუკა-საყდარი – IX საუკუნის ხუროთმოძღვრული ძეგლი კლარჯეთში, ძეგლის მეგობარი, N4, 1988;
 6. წიგნი, რომელსაც დიდხანს ველოდით (რეცენზია ლ. რჩეულიშვილის წიგნზე: Купольная архитектура VIII-X веков в Абхазии, Тб., 1988), სპექტრი, N1, 1989;
 7. ბერთისა და სინკოთის ტაძრების ხუროთმოძღვრული სახისათვის, მაცნე, ისტორიის სერია, N1, 1990;
 8. ნიმუში და ასლი შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებაში, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1, 1990;
 9. ახალი ცნობები ტაო-კლარჯეთის სიძველეთა შესახებ (1990 წლის ექსპედიცია), ლიტერატურა და ხელოვნება, N1, 1991 – ნ. ალექსიძესთან ერთად;
 10. ვახტანგ ჯობაძის ნაშრომები ქართულ ენაზე, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1-2, 1992 (რეცენზია ვ. ჯობაძის წიგნზე: ოშკის ტაძარი, თბ., 1991);
 11. უცნობი სამნავიანი ბაზილიკა კლარჯეთის სოფელ სვეტში, არქიტექტურა და დიზაინი, 1, 1994;
 12. „თურქეთის საქართველოს“ სიძველენი, ლიტერატურული საქართველო, 16-23 დეკემბერი, N49 (8101), 1994;
 13. ტაოკლარჯეთის არქიტექტურა და კედლის მხატვრობა: გრაფიკული დოკუმენტაცია, გამოფენის კატალოგი, თბ., 1996 – მ. დიდებულიძესთან და ნ. ვაჩეიშვილთან ერთად;
 14. ქალაქი არტანუჯი და მისი სიძველენი, არტანუჯი, 5, 1996;
 15. ჯავახეთის საეკლესიო არქიტექტურის ზოგიერთი თავისებურება, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1-2, 1997;
 16. წმ. სტეფანეს ეკლესია ვაჩეძორის მონასტერში, ძეგლის მეგობარი, N4 (99), 1997;
 17. ტრანსავანგარდი და ქართული მხატვრობა (წინასწარი შენიშვნები), ლიტერატურა და ხელოვნება, N1, 1998;
 18. კლარჯეთის IX-XI საუკუნეთა სამონასტრო ხუროთმოძღვრება, კრებულში: საქართველოს ეკლესიის, ქართული სასულიერო მწერლობის და ქრისტიანული ხელოვნების ისტორიის საკითხები, თბ., 1998;
 19. შავშეთ-კლარჯეთის ეკლესიები, ლიტერატურა და ხელოვნება, N2, 1998;
 20. თეძმის ხეობა, კულტურული მემკვიდრეობის ინიციატივა, საინფორმაციო ბიულეტენი, N1, 1998;
 21. სიღნაღი, კულტურული მემკვიდრეობის ინიციატივა, საინფორმაციო ბიულეტენი, N1, 1998;
 22. სათლეს ეკლესია, ძეგლის მეგობარი, N2 (101), 1998;
 23. ოპიზის მონასტრის დაარსების თარიღისათვის, ძეგლის მეგობარი, N2 (105), 1999;
 24. შენიშვნები გოგუბნის (გოგიუბის) ეკლესიის თაობაზე, ლიტერატურა და ხელოვნება, N3, 1999;
 25. მცხეთა, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 1999; მეორე შესწორებული გამოცემა, თბ., 2006 [ანოტაციები შუა საუკუნეების არქიტექტურის ძეგლების შესახებ];
 26. სამთავრო (შესწავლის ისტორია და პერსპექტივები), მოხსენებათა კრებული, . ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 2000;
 27. მცხეთის ადრექრისტიანული ეკლესიები, ქრისტიანული დემოკრატია, N1, 2000;
 28. უძველესი მონასტრები საქართველოში, არქიტექტურული მემკვიდრეობა, ტ. I, 2001;
 29. გუმბათქვეშა კონსტრუქციები V-X საუკუნეების ქართულ არქიტექტურაში (ტრომპი და აფრა-ტრომპი), არქიტექტურული მემკვიდრეობა, ტ. I, 2001;
 30. ადრეული შუა საუკუნეების ეკლესიები მცხეთაში, Academia, ტ. 1, 2001;
 31. შატბერდის (ენი-რაბათის) ეკლესიის ზოგი თავისებურება, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1, 2001;
 32. Church Building in Tbilisi in the Second Half of the Nineteenth Century: Traditions, Innovations, and Confessional Peculiarities, Tbilisi in the Nineteenth Century, International Conference, Abstracts, Tbilisi, 2002;
 33. მიძნაძორის მონასტრის ეკლესია, კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა), 2002;
 34. რუკა Monuments of Georgian Architecture, London, 2002 – მ. ებანოიძესთან და ჯ. უილკინსონთან ერთად);
 35. თბილისი, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2002; მეორე შესწორებული გამოცემა, თბ., 2006 [ანოტაციები საკულტო არქიტექტურის ძეგლების შესახებ];
 36. Dreischiffige Basiliken in Ķlaržeti und Šavšeti, Georgica, Heft 25, 2002;
 37. ტბეთის ტაძრის ისტორიიდან, საქართველოს სიძველენი, 4-5, 2003;
 38. ქართველთა აღმშენებლობა წმ. მიწაზე (წინასწარი ანგარიში), Academia, ტ. 5(ა), 2003 – ნ. ვაჩეიშვილთან ერთად;
 39. წყაროსთავის მონასტერი, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1, 2004;
 40. კლარჯეთის ეკლესიები და მონასტრები, თბ., 2005, მეორე გამოცემა, 2009;
 41. მშენებელთა გამოსახულება სვეტიცხოვლის ტაძრის გუმბათზე, საქართველოს სიძველენი, 9, 2006, გვ. 112-127.
 42. ქუთაისი, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2006 [ანოტაციები საკულტო არქიტექტურის ძეგლების შესახებ];
 43. საფასადო ქანდაკება თბილისში, თბ., 2008 – მ. ლილუაშვილთან და ნ. ჭანიშვილთან ერთად;
 44. Past and Present of the Georgian Sinai: A Survey of Architectural History and Current State of Monasteries in Klarjeti, Heilige Berge und Wüsten: Byzanz und sein Umfeld, Herausgegeben von P. Soustal, Wien, 2009, გვ. 77-81, 106-111;
 45. შენიშვნები თბილისის შუა საუკუნეების ეკლესიებზე, საქართველოს სიძველენი, 12, 2009, გვ. 230-246;
 46. ხარების ეკლესია თბილისში, საქართველოს სიძველენი, 13, 2010, გვ. 159-167;
 47. არქიტექტურა, წიგნში: სვეტიცხოველი, თბ., 2010 – გ. პატაშურთან ერთად;
 48. სოლისებრი ფოთლების ჩუქურთმა ქართულ არქიტექტურაში, Academia, 1, 2010, გვ. 39-54;
 49. თბილისის ძველი სასტუმროები, თბ., 2011;
 50. Sculptural Images of Medieval Georgian Masons, Proceedings of the 2nd International Symposium of Georgian Culture “The Caucasus: Georgia on the Crossroads. Cultural Exchange across the Europe and beyond”, November 2-9, 2009, Florence, Tb., 2011, გვ. 98-101;
 51. მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში, თბ., 2012 – დ. თუმანიშვილთან და ნ. ნაცვლიშვილთან ერთად.
 52. The Basilica at Petra (Tsikhisdziri), in: Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea: Links to the Maritime Routes of East, Proceedings of the International Symposium, Thessalonike, 4-6. 12. 2013, Thessalonike, 2013, გვ. 367-376.
 53. An Outline of the Development of Church Architecture in Early Medieval Georgia, in: S. Sasano, Y. Fujita, and M. Morita (eds), Historic Christian and Related Islamic Monuments in Eastern Anatolia and Syria, Tokyo, 2014, გვ. 81-90.
 54. ექვთიმე თაყაიშვილი – ტაო-კლარჯეთის სიძველეთა მკვლევარი, დიდი ექვთიმე, თბ., 2014, გვ. 155-162.
 55. Building Activities of the Georgians in the Holy Land, in: T. Mgaloblishvili (ed.), Georgians in the Holy Land. The Rediscovery of a Long-Lost Christian Legacy, London, 2014, გვ. 21-30 – ნ. ვაჩეიშვილთან ერთად.
 56. დავიდ გრიმი და ქართული სტილი საეკლესიო არქიტექტურაში, Academia, 4, 2015, გვ. 87-97.
 57. საეკლესიო არქიტექტურა და მშენებლობა ეროვნული და კონფესიური იდენტობის კონტექსტში, წიგნში: არქიტექტურა და იდენტობა: საეკლესიო მშენებლობა თბილისში (1801-1918), დ. ხოშტარიას საერთო რედაქციით, თბ., 2016, გვ. 11-29 – ნ. ნაცვლიშვილთან ერთად.
 58. ქართული სტილი და იმპერიის არქიტექტორები, წიგნში: არქიტექტურა და იდენტობა: საეკლესიო მშენებლობა თბილისში (1801-1918), დ. ხოშტარიას საერთო რედაქციით, თბ., 2016, გვ. 31-49.
 59. იმპერიული იდენტობა და რუსული სტილი თბილისის საეკლესიო არქიტექტურაში, წიგნში: არქიტექტურა და იდენტობა: საეკლესიო მშენებლობა თბილისში (1801-1918), დ. ხოშტარიას საერთო რედაქციით, თბ., 2016, გვ. 89-105.
 60. პონტოელი ბერძნების მშენებლობა XIX საუკუნისა და XX საუკუნის I ნახევრის საქართველოში, წიგნში: პონტოელი ბერძნების კულტურული მემკვიდრეობა საქართველოში, თბ., 2018, გვ. 6-85 – მ. ლილუაშვილთან ერთად.
 61. Persian Master Builders in the Cities of the Nineteenth-Century Georgia, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Vol.13, no 2, 2019, გვ. 156-160.
 62. საქართველოს ქალაქები ეპოქათა გასაყარზე, წიგნში: საქართველოს ქალაქების ურბანული განვითარება 1801-1918 წლებში, დ. ხოშტარიას საერთო რედაქციით, თბ., 2019, გვ. 11-26.
 63. ბორჯომი და აბასთუმანი, წიგნში: საქართველოს ქალაქების ურბანული განვითარება 1801-1918 წლებში, დ. ხოშტარიას საერთო რედაქციით, თბ., 2019, გვ. 267-316.
 64. სპარსელი მშენებელი ოსტატები XIX საუკუნის საქართველოში, საქართველოს სიძველენი, 23, 2020, გვ. 138-156.
 65. 中世ジョージアの建築技術建築職人 (მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში, იაპონურ ენაზე), ტოკიო, 2020.