ხოშტარია თინათინ

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური კედლის მხატვრობა.
ნაშრომები: 1. The Wall Paintings of the Chapel-martirium Motsameta in the Rock-cut Monastery Complex of Udabno David-Gareji. INFERNO, Journal of Art History. University of St. Andrews School of Art History; vol. IX, 2004; 2. ჯვართამაღლების თემა შუა საუკუნეების ქართულ მონუმენტურ კედლის მხატვრობაში, სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო ჟურნალი “რელიგია”,  N4-5-6, 2006.