ჯანჯალია მზია

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე.

სამეცნიერო კვლევის სფერო   –   გვიანი შუა საუკუნეების ქართული სახვითი ხელოვნება; კედლის მხატვრობის კონსერვაცია-რესტავრაციის მეთოდოლოგიის საკითხები; კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია.
საქმიანობა   –   თბილისის სამხატვრო აკადემიის ლექტორი, მიჰყავს გვიანი შუა საუკუნეების ქართული სახვითი ხელოვნების კურსი; საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს ექსპერტი; მსოფლიო მემკვიდრეობის საქართველოს კომიტეტის წევრი.

რჩეული ნაშრომები: 1. ბოდბის ტაძრის ეგვტერის მოხატულობა და მისი ლიტერატურული წყაროები, მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, 3, თბ., 1990;  2. ტრადიცია და სიახლე XVII საუკუნის ქართულ მხატვრობაში, ლიტერატურა და ხელოვნება, 2, 1991; 3. იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის მოხატულობა, ACADEMIA, 5-A, 2003 (თანაავტორი); 4. მცხეთა, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2000; 2006 (თანაგამომცემელი, თანარედაქტორი, თანაავტორი); 5. თბილისი, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2002; 2006 (თანაგამომცემელი, თანარედაქტორი, თანაავტორი);  6. ქუთაისი, საქართველოს ძველი ქალაქები (თანაგამომცემელი, თანარედაქტორი, თანაავტორი); 7. გელათი, ისტორია, თბ., 2007 (თანაავტორი); 8. წალენჯიხა. მაცხოვრის ტაძრის მოხატულობები; თბ.,2011 (თანაავტორი).

  1. XIX საუკუნის დასაწყისის ქართული ხელოვნების ტენდენციები, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, თბ., 1989;
  2. ბოდბის ტაძრის ეგვტერის მოხატულობა და მისი ლიტერატურული წყაროები, მაცნე, 3, თბ., 1990;
  3. ტრადიცია და სიახლე XVII საუკუნის ქართულ მხატვრობაში, ლიტერატურა და ხელოვნება, 2, 1991;
  4. მცხეთა, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2000; მეორე გამოცემა – 2006 (თანაგამომცემელი, თანარედაქტორი, თანაავტორი);
  5. თბილისი, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2002; მეორე გამოცემა – 2006 (თანაგამომცემელი, თანარედაქტორი, თანაავტორი);
  6. იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის მოხატულობა, Academia, 5-A, 2003 (თანაავტორი);
  7. ქუთაისი, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2006 (თანაგამომცემელი, თანარედაქტორი, თანაავტორი);
  8. წალენჯიხა. მაცხოვრის ტაძრის მოხატულობები, თბ.,2011 ( თანაავტორი).