ლილუაშვილი მანონ

  1. ბალდაქინისტიპისსაფლავისძეგლები XVII-XIX საუკუნეებისსაქართველოში, საქართველოს სიძველენი, 23, 2020, გვ. 98-115.
  2. ბათუმი, საქართველოს ქალაქების ურბანული განვითარება 1801-1918 წლებში,თბილისი, 2019, გვ. 157-197.
  3. ფოთი, საქართველოს ქალაქების ურბანული განვითარება 1801-1918 წლებში, თბილისი, 2019, გვ. 199-229.
  4. From Ottoman Fortress to Russian Port: Poti in the Nineteenth Century, Historia Urbana, XXVII, 2019, გვ. 145-158.
  5. პონტოელი ბერძნების მშენებლობა XIX საუკუნისა და XX საუკუნის I ნახევრის საქართველოში, პონტოელი ბერძნების კულტურული მემკვიდრეობა საქართველოში, თბილისი, 2018 (თანაავტორი დავით ხოშტარია);
  6. სუჯუნის წმ. გიორგის ეკლესია: ისტორია და არქიტექტურა, საქართველოს სიძველენი, 20, 2017, გვ. 259-273.
  7. თბილისის XIX საუკუნისა და XX საუკუნის დასაწყისის სომხური საეკლესიო არქიტექტურა, არქიტექტურა და იდენტობა: საეკლესიო მშენებლობა თბილისში (1801-1918), თბილისი, 2016, გვ. 107-132.
  8. ქართული და სომხური არქიტექტურის ურთიერთქმედება XVIII-XIX საუკუნეების თბილისში, არქიტექტურა და იდენტობა: საეკლესიო მშენებლობა თბილისში (1801-1918), თბილისი, 2016, გვ. 133-148.
  9. ფუნქციაშეცვლილი ეკლესიები თბილისში: ისტორია და არქიტექტურა, არქიტექტურა და იდენტობა: საეკლესიო მშენებლობა თბილისში (1801-1918), პროექტის მაცნე, თბილისი, 2015, გვ. 36-84.
  10. „ქართული სტილის” უცნობი ნიმუში – საბურთალოს წმ. გიორგის ეკლესია, საქართველოს სიძველენი, 18, 2015, გვ. 275-284.