ოკლეი მარიანა

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო –  ქართული და მსოფლიო თეატრალურ-დეკორატიული ხელოვნების განვითარებისა და ისტორიის შესწავლა, თანამედროვე ქართული ხელოვნება (ფერწერა, ქანდაკება, დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება).
რჩეული ნაშრომები: 1. თეატრის მხატვარი ს. ვირსალაძე  –  მოღვაწეობის 1970-1980-იანი წლები (ხელოვნების სხვადასხვა დარგების ერთობლიობა ბალეტში), სადისერტაციო ნაშრომი, თბ., 1993; 2. მხატვარი დავით სულაკაური, ლიტერატურა და ხელოვნება, N4, თბ., 1991; 3. ოქროს ხანა (სცენოგრაფ თ. მურვანიძის შემოქმედების პეტერბურგული პერიოდი), საბჭოთა ხელოვნება, N7, თბ., 1989; 4. ს. ვირსალაძე  –  ალბომი, შესავალი ტექსტი, თბ., 1999;  5.  თეატრის მხატვრობა 1920-1950, რუსთაველის თეატრი, თბ., 2008 (თანაავტორი). 

  1. სინთეზის პრობლემა მუსიკალურ თეატრში სცენოგრაფ ს. ვირსალაძის შემოქმედების მაგალითზე,  ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი,  თბ., 1989;
  2. ოქროს ხანა (სცენოგრაფ თ. მურვანიძის შემოქმედების პეტერბურგული პერიოდი),  საბჭოთა ხელოვნება,  N7,  თბ., 1989;
  3. მხატვარი დავით სულაკაური,  ლიტერატურა და ხელოვნება,  N4, 1991;
  4. თეატრის მხატვარი ს. ვირსალაძე   –   მოღვაწეობის 1970-1980-იანი წლები (ხელოვნების სხვადასხვა დარგების ერთობლიობა ბალეტში), სადისერტაციო ნაშრომი,  თბ.,  1993;
  5. ს. ვირსალაძე   –  ალბომი, შესავალი ტექსტი,  თბ., 1999;
  6. უ. შექსპირი ს. ვირსალაძეს შემოქმედებაში,  სამეცნიერო კონფერენციისა ქართული შექსპირიანა,  მასალები,  თბ.,  2003;
  7. თეატრის მხატვრობა, შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრის კოლექცია, თბ.,2008 (თანაავტორი).