ყენია მარინე

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო   –   შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური კედლის მხატვრობა, ურბანული კონსერვაცია.
საქმიანობა   –   თბილისის სამხატვრო აკადემიის პედაგოგი, მიჰყავს სვანური ფერწერული სკოლის კურსი და შუა საუკუნეების ქართული სახვითი ხელოვნების ისტორიის კურსი   –   2005 წლიდან; ICOMOS  International წევრი – საქართველოს ეროვნული კომიტეტის წარმომადგენელი.
რჩეული ნაშრომები: 1. ანსამბლის საერთო გადაწყვეტის ზოგი თავისებურება სვანეთის მოხატულობებში, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1-2, 1997; 2. სამეფო პორტრეტი იენაშის იანის ეკლესიის მოხატულობაში, საქართველოს სიძველენი, N2, 2002; 3. სიტყვისა და გამოსახულების მიმართების საკითხისათვის ქართულ მოხატულობებში (იფრარის მხატვრობის მაგალითზე), საქართველოს სიძველენი, N4-5, 2003; 4. General Concept of the 12th and 14th Century Murals in Upper Svaneti (Georgia), ΛΑΜΠΗΔΏΝ, დ. მურიკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებული, ტ. 1, ათენი, 2003;  5. კიდევ ერთხელ ზემო კრიხის მოხატულობის პროგრამის გამო, საქართველოს სიძველენი, N6, 2005; 6. გამოსახვის ხერხები საქართველოს ადრეულ მოხატულობებში (ლაღამის ქვედა ეკლესიის თავდაპირველი მხატვრობის მაგალითზე), საქართველოს სიძველენი,  N9, 2006; 7.ზემო სვანეთი  –  შუასაუკუნოვანი კედლის მხატვრობა, 2010.

 

 1. ლაღამის მაცხოვრის ეკლესიის უძველეი მხატვრობა. მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, 1, 1986
 2. “ესქატოლოგიური მოტივების” შესახებ XIV საუკუნის საქართველოს სულიერ ცხოვრებაში. ლიტერატურა და ხელოვნება, 2, 1990
 3. XII საუკუნის სვანეთის მოხატულობათა პროგრამები. ლიტერატურა და ხელოვნება, 2, 1991
 4. საქტიტორო პორტრეტი ზემო სვნეთის მხატვრობაში. ხელოვნება, 7, 1991
 5. ანსამბლის საერთო გადაწყვეტის ზოგი თავისებურება სვანეთის მოხატულობებში. ლიტერატურა და ხელოვნება, 1-2, 1997
 6. ადრეული ტრადიცია XII საუკუნის სვანეთის მოხატულობებში. ძეგლის მეგობარი, 1, 1997
 7. ლაღამის ქვედა ეკლესიის მოხატულობანი. ავტორეფერატი ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად, თბ., 1997
 8. სამეფო პორტრეტი იენაშის იანის ეკლესიის მოხატულობაში. საქართველოს სიძველენი, 2, 2002
 9. სიტყვისა და გამოსახულების მიმართების საკითხისათვის ქართულ მოხატულობებში (იფრარის მხატვრობის მაგალითზე). საქართველოს სიძველენი,  4-5, 2003
 10. General Concept of the 12th and 14th Century Murals in Upper Svaneti (Georgia), ΛΑΜΠΗΔΏΝ, დ. მურიკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებული, ტ. 1, ათენი, 2003
 11. ადრეული და განვითარებული შუა საუკუნეების მოხატულობების საერთო იდეური გადაწყვეტის ერთი ტენდენცია. ქარტული ხელოვნების ნარკვევები,  III, თბ., 2004
 12. კიდევ ერთხელ ზემო კრიხის მოხატულობის პროგრამის გამო. საქართველოს სიძველენი,  6, 2005
 13. ლაღამის მაცხოვრის ეკლესიის თავდაპირველი მხატვრობა: ბოლოდროინდელი აღმოჩენები. საქართველოს სიძველენი. 7-8, 2005
 14. გამოსახვის ხერხები საქართველოს ადრეულ მოხატულობებში (ლაღამის ქვედა ეკლესიის თავდაპირველი მხატვრობის მაგალითზე). საქართველოს სიძველენი, 9, 2006
 15. ადრეულ ქართულ მოხატულობათა პროგრამების თავისებურების გამო. საქართველოს სიძველენი, 11, 2007
 16. ჟიბიანის XIII საუკუნის მოხატულობის თავისებურებისთვის. ქართული ხელოვნების ნარკვევები, V, თბ., 2008
 17. მხატვრობის საერთო სისტემის გაფაწყვეტის თავისებურებანი ადრეული ხანის სვანეთის მოხატულობებში. საქართველოს სიძველენი, 12, 2008
 18. ჩაჟაშის მაცხოვრის ეკლესიის მოხატულობა. საქართველოს სიძველენი, 13, 2009
 19. On the Interrelation of the Word and Image in Medieval Georgian Mural Painting (ე. გედევანიშვილთან თანაავტორობით). Vakhtang Beridze 1st International Symposium of Georgian Culture. Georgian Art in the Context of European and Asian Countries, Proceedings, Tb., 2009
 20. ზემო სვანეთი. შუასაუკუნოვანი კედლის მხატვრობა, 2010
 21. ჰადიშის მაცხოვრის ეკლესიის მოხატულობა. სვანეთის ისტორიის ფურცლები, თბ., 2011
 22. სინელი ხუცესის წარწერათა ინპერპრეტაციის ცდა. საქართველოს სიძველენი, 15, 2012
 23. მამის (თეკალის) მაცხოვრის ეკლესია. საქართველოს სიძველენი, 17, 2014
 24. ანსამბლის გადაწყვეტის თავისებურებანი XIII საუკუნის სვანეთის მოხატულობებში.   ACADEMIA, 4, 2015
 25. სვანეთის მოხატულობათა აფსიდალური სქემები (IX-XIII საუკუნეები). საქართველოს სიძველენი, 21, 2018
 26. ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობელი და სვანეთის შუასაუკუნოვანი მხატვრობა. საქართველოს სიველენი, 22, 2019