ჩაჩხუნაშვილი ციცინო

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო   –  შუა საუკუნეების ხუროთმოძღვრული და ურბანული მემკვიდრეობის კვლევა; ხუროთმოძღვრული მემკვიდრეობის დაცვა.
საქმიანობა   –   ასოციაციის “საზოგადოება და კულტურული მემკვიდრეობა” დამფუძნებელი;  ICOMOS-ის ეროვნული კომიტეტის წევრი.
რჩეული ნაშრომები: 1.  წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია შეუბნის მიდამოებში, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის წელიწდეული, N1, თბ., 1996;  2. თავისუფლების მოედანი, რა დაიკარგა, რას შევიძენთ?  “ილიაზდი”,  თბ., 1999; 3. ბოდბის ტაძრის რესტავრაციის შედეგები, საქართველოს სიძველენი,  N7-8,  თბ., 2005; 4. კიდევ ერთხელ მცხეთის წმინდა ჯვრის მცირე ტაძრის შესახებ, ACADEMIA,  N2, თბ., 2011; 5. არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში, თბ., 2012 (ი. ელიზბარაშვილთან,მ. სურამელაშვილთან, და ხ. ჭურღულიასთან ერთად).

 

 1. ძველი დიკლო და სოფელი დიკლო – ორი განსხვავებული ურბანული სტრუქტურა თუშეთში, საქართველოს სიძველენი, N22, თბ., 2019, გვ.247-264;
 2. გამაგრებული ისტორიული დასახლებები საქართველოს ჩრდილოეთ მთიანეთში, თბ. 2018 (წიგნის თანაავტორი), 490 გვ. gch-centre.ge
 3. ეკის წმ. იოანე ნათლისმცემლის მონასტერი, საქართველოს სიძველენი, N20, თბ., 2017, გვ. 212-239;
 4. ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის ხელნაწერები წმინდა იოანე ზედაზნელის და მცხეთის წმინდა ჯვრის მონასტრების შესახებ, საქართველოს სიძველენი, 17, 2014, გვ. 118-130;
 5. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და ისტორიული ქალაქების დაცვა, შესავალი კურსი საბაზო და საშუალო კლასის მოსწავლეთათვის, თბ., 2014 (მ. თევზაძესთან და ნ. ცინცაბაძესთან ერთად), 155 გვ.;
 6. rcchd.icomos.org.ge
 7. ხუროთმოძღვრების რესტავრაცია აფხაზეთში (ხათუნა ჭურღულიასთან ერთად), ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები,N4 , 2013;
 8. კულტურული მემკვიდრეობა და ახალი რეალობა XXI საუკუნის დამდეგს, 2013 rcchd.icomos.org.ge
 9. საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოს და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის შენობა, საქართველოს სიძველენი, 15,  თბ., 2013, გვ. 457- 467;
 10. აფხაზეთის ქრისტიანული არქიტექტურა, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპირებუბულ ტერიტორიებზე, მოხსენებათა კრებული, თბ., 2012, გვ. 145-152;
 11. კიდევ ერთხელ მცხეთის წმინდა ჯვრის მცირე ტაძრის შესახებ, , ACADEMIA, N2, თბ., 2011, გვ. 118-130;
 12. მცხეთის წმინდა ჯვრის მონასტრის მცირე ტაძრის დაცვის პრობლემები, საქართველოს სიძველენი, N13, თბ., 2009, გვ. 337-350;
 13. ა. ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სამხატვრო აკადემია, საქართველოს სიძველენი,N12, თბ., 2008 (მ. სურამელაშვილთან ერთად), გვ. 256-271;
 14. ბოდბის ტაძრის რესტავრაციის შედეგები, საქართველოს სიძველენი, N7-8, თბ., 2005 (ნ. ზაზუნიშვილთან ერთად), გვ. 64-80;
 15. მიტროპოლიტ იოანე მაყაშვილის სასახლე ბოდბეში, საქართველოს სიძველენი,N 6, თბ., 2004 (ნ. ზაზუნიშვილთან ერთად), გვ. 216-230;
 16. ჯავახეთი, ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული გზამკვლევი, თბ., 2000 (დ. ბერძენიშვილთან, ი. ელიზბარაშვილთან და ნ. ვაჩეიშვილთან ერთად), 170 გვ.;
 17. თბილისი, თავისუფლების მოედანი XXI საუკუნეში, ARS GEORGICA, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქარტული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევითი ცენტრი, ელექტრონული ჟურნალი, სერია B, ახალი და თანამედროვე ხელოვნება, თბ., 2020.  georgianart.ge
 18. თავისუფლების მოედანი, რა დაიკარგა, რას შევიძენთ? ხელოვნების ინტერდისციპლინარული კვლევის ლაბორატორიის არაპერიოდული გამოცემა, „ილიაზდი“, N1/01, 1999, გვ. 36-37;
 19. ახალი მონაცემები ბოდბის წმინდა ნინოს ეკლესიის შესახებ, სვეტიცხოვლობისადმი მიძღვნილი პირველი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 1998 (ლ. ახალაიას და მ. ძნელაძესთან ერთად), გვ. 374-392;
 20. უქიმერიონის წმ. გიორგის სახ. ეკლესია ქუთაისში, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მთავარი სამმართველო, წელიწდეული, N3, თბ., 1997-1998, გვ. 46-52;
 21. ხალხური საცხოვრებლის დაცვის პრობლემები საქართველოში, საერთაშორისო სასწავლო კურსი – ხალხური ხუროთმოძღვრების მნიშვნელობა და მისი დაცვის პრობლემები (მოხსენებათა კრებული), თბ., 1997, გვ. 11-14;
 22. წმინდა კვირიკეს და ივლიტას სახელობის ეკლესია სოფ. კვირიკეწმინდაში, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მთავარი სამმართველო, წელიწდეული, N 2, თბ., 1996, გვ. 15-25;
 23. წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია შეუბნის მიდამოებში, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მთავარი სამმართველო, წელიწდეული, N1, თბ., 1995;
 24. ვარდისუბნის მრგვლი ეკლესია, ძეგლის მეგობარი, N1, თბ., 1992, გვ. 69-74;
 25. ხობის სასახლე, ძეგლის მეგობარი, N2, თბ., 1989, გვ. 51-56;
 26. ნიკორწმინდა, თბ., 1988, 22 გვ.;
 27. გუჯარეთი, თბ., 1987 (დ. ბერძენიშვილთან, მ. გიორგიძესთან და გ. ჭანიშვილთან ერთად);
 28. ნიკორწმინდის ტაძრის ისტორიისათვის, ძეგლის მეგობარი, N 1, თბ., 1986, გვ. 23-24.