ბულია მარინე (მაკა)

ხელოვნებათმცოდნე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, სამეცნიერო ჟურნალის Academia მთავარი რედაქტორი.
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი (სადისერტაციო ნაშრომი: დავით გარეჯის უდაბნოს მონასტრის ხარების ეკლესიის მოხატულობა (XIII ს. II ნახევრის ქართული კედლის მხატვრობის ისტორიიდან), 1993).
სამეცნიერო ინტერესის სფერო:
შუა საუკუნეების ქართული ხელოვნება და კულტურა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია.

e-mail: makabulia@yahoo.com

 1. Marina Bulia, Reliquary-Chapel of St. Demetrios at the Davitgareji Desert, Zograf, N 44, 2020;
 2. Marina Bulia, Vita Cycle of St Demetrius of Thessaloniki and His Holy Relics at Dodorka Monastery, International Conference: Davit Gareji. Multidisciplinary Study and Development Strategy, Proceedengs, 2020;
 3. მზია ჯანჯალია, მარინე ბულია, კირანცის მოხატულობა – ძირითადი საკითხები, საქართველოს სიძველენი, N 22, 2019;
 4. Marina Bulia, Mzia Janjalia, Trend vs Cultural Context in Medieval Art: Case of the Kirants Paintings, Convivium, N V/2, 2018;
 5. მარინე ბულია, შუა საუკუნეების საქართველოში წმინდა ნაწილების თაყვანისცემის ზოგი თავისებურების შესახებ, საქართველოს სიძველენი, N 21, 2018;
 6. მარინე ბულია, მზია ჯანჯალია, ახტალის მოხატულობა – კულტურული იდენტობის საკითხები, საქართველოს სიძველენი, N 20, 2017;
 7. Marina Bulia, Mzia Janjalia, Medieval Art and Modern Approaches: a New Look at the Akhtala Painting, Convivium Supplementum South Caucasus, 2016;
 8. მარინე ბულია, დოდორქის მონასტრის ახლადაღმოჩენილი სამლოცველოს მოხატულობა (პირველადი დაკვირვებები), ძველი ხელოვნება დღეს, N 6, 2015;
 9. მარინე ბულია, ქოლაგირის მოხატულობანი (თარიღის დაზუსტებისთვის), საქართველოს სიძველენი, N 16, 2013;
 10. მარინე ბულია, თეთრი უდაბნოს მოხატულობა და ადრეულიხანის ქართული მხატვრობის ზოგი საკითხი, საქართველოს სიძველენი, N 15, 2012;
 11. მარინე ბულია, გარეჯის სამარტომყოფელოთა მოხატულობების შინაარსის შესახებ, ACADEMIA, N 1, 2010;
 12. მარინე ბულია, ანელი ვოლსკაია, დიმიტრი თუმანიშვილი, თემო ჯოჯუა, დავითგარეჯის მონასტრები. ნათლისმცემელი, ბერთუბანი, თბილისი, 2010 (თანაავტორი, თანაგამომცემელი);
 13. მარინე ბულია, თამარის ხანის მოხატულობათა ერთი იკონოგრაფიული თავისებურება,  საქართველოს სიძველენი, N 12, 2008;
 14. მარინე ბულია, ანელი ვოლსკაია, დიმიტრი თუმანიშვილი, დავითგარეჯის მონასტრები, ლავრა, უდაბნო, თბილისი, 2008 (თანაავტორი, თანაგამომცემელი);
 15. მარინე ბულია, მზია ჯანჯალია, საქართველოს ძველი ქალაქები. მცხეთა, თბილისი, 2000, 2006 (თანაავტორი, თანაგამომცემელი);
 16. მარინე ბულია, მზია ჯანჯალია, საქართველოს ძველი ქალაქები. თბილისი, თბილისი, 2002, 2006 (თანაავტორი, თანაგამომცემელი);
 17. მარინე ბულია, მზია ჯანჯალია, საქართველოს ძველი ქალაქები. ქუთაისი, თბილისი,  2006 (თანაავტორი, თანაგამომცემელი);
 18. მარინე ბულია, ისტორიულ პირთა გამოსახულებები ნათლისმცემლის მონასტრის საკრებულო ტაძარში, საქართველოს სიძველენი, N 7-8, 2005;
 19. მარინე ბულია, სამწირველოები მონასტერში: უდაბნოს ხარების ეკლესია და მისი მოხატულობა, სამონასტრო ცხოვრება უდაბნოში. გარეჯა და ქრისტიანული აღმოსავლეთი, თბილისი, 2001.