სანიკიძე თამაზ

(1935,თბილისი – 2022, თბილისი)
ხელოვნების ისტორიკოსი, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო  –  ქართული ხელოვნების ისტორია.
საქმიანობა  –  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. ამავე უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტის საბჭოს წევრი.
რჩეული ნაშრომები:  1. გერგეტის ხუროთმოძღვრული ანსამბლი, თბ., 1975; 2. Svetitskhoveli (de Ihistoire de I architecture géorgienne au debut du XIe siecle), Bari, 1986; 3. Niko Pirosmani, Berlin,  1988; 4. უფლისციხე, თბ., 2002; 5. იკორთის სამშენებლო წარწერები, საქართველოს სიძველენი, N4-5, 2003; 6. XX ს. 20-იანი წლების ქართული ხელოვნება ევროპულ კონტექსტში,  თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახ. უნივერსიტეტის შრომები, II თბ., 2004.

 1. გერგეტის სამების გამაგრებარეკონსტრუქციის საკითხები, ძეგლის მეგობარი,  4, 1965;
 2. გერგეტის ტაძარი, მაცნე,  N1,  1967;
 3. ისტორიული ძეგლები და თანამედროვე ქალაქმშენებლობა,  ძეგლის მეგობარი,  29, 1972;
 4. ფექრაშენი (ტაოკლარჯეთის ერთი უცნობი ძეგლი), ძეგლის მეგობარი,  29, 1972;
 5. აკადემიკოსი გიორგი ჩუბინაშვილი, საბჭოთა ხელოვნება,  N5, 1973;
 6. შენიშვნები ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიის ზოგიერთ საკითხზე, მნათობი,  N11, 1973;
 7. საქადაგიანო, ძეგლის მეგობარი, 27, 1974;
 8. ბრეთის «მამა პიროსი», ძეგლის მეგობარი, 35, 1974;
 9. ზღუდერი, ძეგლის მეგობარი,  N35, 1974;
 10. გერგეტის ხუროთმოძღვრული ანსამბლი,  თბ., 1975;
 11. ესტონელი მხატვარი   –  იოჰან კელერი, საბჭოთა ხელოვნება, N9, 1976;
 12. Некоторые особенности грузинской купольной архитектуры второй половины XII   –   нач. XIII веков, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1977;
 13. იაკობ ნიკოლაძე, თბ., 1977;
 14. Lado Gudiashvili, Budapesht, 1978 ;
 15. Orfevrerie georgienne du VII au XIXe siecle, Geneve, 1979;
 16. ლადო გუდიაშვილი, თბ., 1979;
 17. L  Art Figurativa Georgiana i maestri della vecchia generazione,  Bari, 1980;
 18. Srednevekovna ymesnost Gruzie, Beograd, 1981;
 19. მეირ აქსელროდი,  თბ., 1981 (თანაავტორი);
 20. Schatzkammer Georgien, Wien, 1981;
 21. მცხეთის ჯვარი, თბ., 1981;
 22. Au pays de la toison d‛ or (Art ancien de Georgia Sovietique),  Paris, 1982  (თანაავტორი);
 23. Niko Pirosmanashvili,  Nice, 1983;
 24. სვანეთის საგანძური, საბჭოთა ხელოვნება,  N9, 1983;
 25. Ouplistsikhe – la ville rupestre a tampl,  Bedi Kartlisa,  v. XLII, 1984;
 26. Le musee des beaux-arts de Georgie – Tbilissi,  Leningrad, 1985;
 27. Александр Шервашидзе, М., 1986;
 28. Niko Pirosmani, Tokio, 1986;
 29. Нико Пиросманашвили, М., 1986;
 30. Svetitskhoveli,  De l histoire de  l architecture georgienne au debut du XIe siecle. L arte Georgiana dal IX al XIV secolo, Bari, 1986;
 31. უფლისციხე, თბ., 1987;
 32. Niko Pirosmani (Der Georgische Maler),  Berlin, 1988;
 33. Музей искусств Грузии, М., 1989;
 34. Masterworks in Metal. A millenium of Treasures from the State Art Museum of Georgia. San Diego, 1989;
 35. დავით კაკაბაძე, თბ., 1989;
 36. უფლისციხე, თბ., 1992;
 37. მცირე პლასტიკის ნიმუში უფლისციხიდან, ხელოვნება,  N46, 1994;
 38. უფლისციხის კონსერვაციარესტავრაციისა და ადაპტაციის შესახებ, ძეგლის მეგობარი,  N1, 1998;
 39. არმაზი, მზე და დედაუფალი (ქართული წარმართობის ისტორიიდან), თბილისის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტის V სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,  თბ., 1998;
 40. ზურაბ წერეთლის ფენომენი, ხელოვნება,  N1112,  1998;
 41. უფლისციხის ურბანული სტრუქტურა, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კომისიის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 1999;
 42. უფლისციხის შესწავლის ისტორიიდან, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის სამეცნიერო შრომების კრებული, თბ., 2000;
 43. უფლისციხის ორსვეტიანი ტაძარი (თამარის დარბაზი), ქართული ხელოვნების ნარკვევები,  I,  თბ., 2001;
 44. უფლისციხის განძის შესახებ, საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის II სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2001;
 45. ელინისტური ხანის უფლისციხის სტრუქტურული თავისებურებანი,   Analecta Iberica,  I,  აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპის კლდის ძეგლები, თბ., 2001;
 46. უფლისციხე, თბ., 2002;
 47. ქართლის სამეფო კარის მხატვართუხუცესისა და ხუროთმოძღვრის შესახებ,  კავკასიის მაცნე,  2002;
 48. თბილისში სამუზეუმო ცენტრის ჩამოყალიბების შესახებ,  კავკასიის მაცნე, 2003;
 49. იკორთის ტაძრის სამშენებლო წარწერები, საქართველოს სიძველენი,  4-5, თბ., 2003;
 50. ერთი წარმართული სატაძრო სტრუქტურის გენეზისისა და ტიპოლოგიურ    თავისებურებათა შესახებ, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, III, თბ., 2004;
 51. XX ს. 20-იანი წლების ქართული ხელოვნება ევროპულ კონტექსტში,  თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები,  II თბ., 2004