სეზონური სკოლა

2019 წლის 8-16 სექტემბერს ჩატარდა სეზონური სკოლა
“ტაო-კლარეთი ისტორია და მემკვიდრეობა: უძრავი და მოძრავი ძეგლები”
პროექტი განხორციელდა გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის და თანამონაწილე ორგანიზაციების:  ბაზელის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიის სემინარის, ფრიბურგის უნივერსიტეტის შუა საუკუნეების ხელოვნების ისტორიის კათედრისა და ფლორენციის მაქს პლანკის ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის მიერ.  პროექტი დააფინანსა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულმა  სამეცნიერო ფონდმა.