პროფ. ბარბარა შელევალდის საჯარო ლექცია

15 სექტემბერს,  გაიმართა ბაზელის უნივერსიტეტის პროფ. ბარბარა შელევალდის საჯარო ლექცია “იშხნის მოხატულობა”.
საჯარო ლექცია გაიმართა სეზონური სკოლის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში.