ოთარ ჯაფარიძე 100

ოთარ ჯაფარიძე 100
1920-2020
საიუბილეო გამოცემა

ავტორი:
მარიამ გაჩეჩილაძე

წიგნზე იმუშავეს:
მარიამ გაჩეჩილაძე
სოფიო ჩიტორელიძე
ნოდარ არონიშიძე

რედაქტორი:
მარინა მეძმარიაშვილი

თბილისი 2020