ადრექრისტიანული ლიტურგიკული ნივთები საქართველოში

ადრექრისტიანული ლიტურგიკული ნივთები საქართველოში ბრინჯაოს საცეცხლურები

ავტორი: კიტი მაჩაბელი

თბილისი 2020