საერთაშორისო კონფერენცია

საერთაშორისო კონფერენცია
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე: საქართველო და საერთაშორისო გამოცდილება

24-25/06/2021

კონფერენცია გაიმართა ონლაინ, ზუმის/zoom პლათფორმაზე.

ორგანიზატორები:
გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი; კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

პარტნიორები:
ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი; შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

კონფერენციის პრორგამა:
https://el.ge/articles/537913…

კრებული. კონფერენციის მასალები. pdf