ხელოვნება და სივრცე – დავით კაკაბაძე მეცნიერი, მოაზროვნე, მხატვარი

 

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრმის ინიციატივითა და ორგანიზებით, დავით კაკაბაძის ფონდთან ერთად 2021 წლის 24-25 მაისს მოეწყო სამეცნიერო კონფერენციას:
ხელოვნება და სივრცე – დავით კაკბაძე – მეცნიერი, მოაზროვნე, მხატვარი.
კონფერენცია გაიმართა online ფორმატში. წარმოდგენილი იყო 18 მოხსენება.
კონფერენცია მიზნად ისახავდა, დავით კაკაბაძის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის, ყველა მიმართულების მაქსიმალური სისრულით თავმოყრა-წარმოჩენას. წარმოდგენილი იყო კვლევები მისი დაზგური ფერწერისა და გრაფიკის, ქანდაკების, კინო-მხატვრობისა და თეატრის მხატვრობის შესახებ.
დავით კაკაბაძე, ხელოვანი – ქართული ხელოვნების კონტექსტში; დავით კაკაბაძე, ხელოვანი – ზოგადევროპული მხატვრული სააზროვნო სივრცის არეალში.

პროგრამა