მემორიალური ძეგლები XVIII-XIX საუკუნეების საქართველოში

 

 

 

 

 

 

პროექტი

მემორიალური ძეგლები XVIII-XIX საუკუნეების საქართველოში“

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებული სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის.

პროექტი N HE-18-339, 2018 – 2021 წწ.

პროექტის ხელმძღვანელი – ეკატერინე კვაჭატაძე,
პროექტის მონაწილეები: კოორდინატორი – გიორგი პაპაშვილი, მანონ ლილუაშვილი, ნოდარ არონიშიძე.
პროექტის კონსულტანტი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ელდარ ნადირაძე, მონოგრაფიის რედაქტორი –  ხელოვნებთმცოდნეობის დოქტორი სამსონ ლეჟავა.

პროექტი ითვალისწინებს საქართველოში შუა საუკუნეებიდან მოკიდებული მე-20 საუკუნის 30-იან წლებამდე შემონახულ მემორიალურ ძეგლთა მოკვლევასა და შესწავლას.
პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საქართველოს უმრავლეს რეგიონში 2000-ზე მეტი მემორიალური ძეგლის (საფლავის ქვები, მემორიალური ქანდაკება, ობელისკები, არქიტექტურული ნაგებობები, ცხვრისა და ცხენის ქანდაკებები) მოძიება (კოორდინატების დატანით), აღნუსხვა, გაზომვა, დეტალური ფოტოფიქსაცია, კლასიფიკაცია, ტიპოლოგიზაცია, ანალიზი. ამ მასალის მიხედვით შესრულდა ძეგლთა ანოტირებული ნუსხა.
პროექტი ითვალისწინებს ქართული მემორიალური ძეგლების შესახებ მრავალრიცხოვანი ფოტომასალით აღჭურვილი მონოგრაფიული ნაშრომის გამოცემას ორ ენაზე (ქართული, ინგლისური).
პროექტის ფარგლებში  პროექტის მონაწილეთა მიერ სამეცნიერო ჟურნალებში დაიბეჭდა ორი სტატია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე წაკითხულ იქნა ორი მოხსენება.