დრო და მხატვარი

pdf: დრო და მხატვარი

 

ავტორი: კიტი მაჩაბელი

 

თბილისი 2021