სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ვაკანსია

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი აცხადებს  ღია საჯარო კონკურსს სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების პოზიციაზე.
განაცხადების მიღების ვადა: 22.07.2022-დან, 6.08.2022 -მდე
საკონკურსო განაცხადები მიიღება როგორც მყარი (მის. თბილისი, ათონელის N 9), ასევე ელექტრონული ფორმით ცენტრის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე: g_ch_centre@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: ნანა ღარიბაშვილი  299 05 88; 599 23 54 53
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში

  1. სამეცნიერო განყოფილების ვაკანტური ხელმძღვანელის კონკურსის ჩატარების წესი
  2. ძვ. ხელოვ. განყ. გამგის საკონკურსო განცხადება
  3. თანამედ. ხელოვ. განყ. გამგის საკონკურსო განცხადება
  4. განცხადების ფორმა
  5. პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების თაობაზე