მამია (ჯემალ) ლოლუა 90

მამია (ჯემალ) ლოლუა 90
საიუბილეო გამოცემა

ავტორი:
მარიამ გაჩეჩილაძე

წიგნზე იმუშავეს:
მარიამ გაჩეჩილაძე
სოფიო ჩიტორელიძე

თარგმანი: თინათინ ნამგალაშვილი

რედაქტორები:
მარინა მეძმარიაშვილი
თამარ ლოლუა

თბილისი 2022