წიგნების პრეზენტაცია

2022 წლის 21 ნოემბერს 15:00 საათზე,  გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნულ კვლევით ცენტრში გაიმართა წიგნების პრეზენტაცია:
არქიტექტურის რეპრეზენტაცია შუა საუკუნეების საქართვეოში (მ.დიდებულიძე, დ.ხოშტარია, ნ.ჩიტიშვილი, ქ.საბაშვილი)
მხატვრები შუა საუკუნეების საქართველოში (ქ.მიქელაძე, მ.დიდებულიძე, თ.ხოსროშვილი, გ.გაგოშიძე)
საფლავის ძეგლები XVII – XIX სს.-ის საქართველოში (ე.კვაჭატაძე, ს.ლეჟავა, მ.ლილუაშვილი, გ.პაპაშვილი, ნ.არონიშიძე)
სამივე წიგნი მომზადებულია საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სრული ფინანსური მხარდაჭერით (ფუნდამენტური კვლევების და საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევა).