გელათის მოხატული ტაძრების კონსერვაციის პრობლემები მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები

pdf: გ.ჩუბინაშვილის ცენტრი – გელათი – ანგარიში