ინფორმაცია გელათთან დაკავშირებული დასკვნების შესახებ

2023 წლის 9 თებერვალს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის (WHC), ICOMOS-ისა და ICCROM-ის ერთობლივი მისიის ანგარიში გელათის მონასტრის თაობაზე. ანგარიში მოამზადეს ამ სამი ორგანიზაციის ექსპერტებმა – ირენა კაკემ, ალკივიადის პრეპისმა და ვალერი მაგარმა საქართველოში 2022 წლის 28 ნოემბრიდან 2 დეკემბრამდე ვიზიტის საფუძველზე. სამწუხაროდ, ამ ანგარიშის ძირითადი დებულებები, დასკვნები და რეკომენდაციები სამინისტროს მიერ იქვე დართულ ტექსტში არასწორად იყო ინტერპრეტირებული. ამის გამო შეიძლება საქმეში გაუთვითცნობიერებელ ადამიანებს შეექმნათ შთაბეჭდილება, თითქოს ერთობლივი მისიის ანგარიშის შინაარსი პრინციპულად განსხვავდება გიორგი ჩუბინაშვილის ეროვნული კვლევითი ცენტრის მიერ 2023 წლის 27 იანვარს გამოქვეყნებული ანგარიშის შინაარსისგან. ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ერთობლივი მისიის ანგარიშში გამოთქმული კრიტიკული შენიშვნები და რეკომენდაციები ისეთ პრინციპულ საკითხებზე, როგორიცაა პროექტის მართვა, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი, პრობლემის სტრატეგიული ხედვა, დროებითი სახურავის მოწყობა და კედლის მხატვრობის კონსერვაციის მეთოდოლოგია, არსებითად ემთხვევა გიორგი ჩუბინაშვილის ცენტრის ანგარიშის ძირითად დებულებებს, ისევე როგორც საქართველოს იკომოსის, სტივენ რიკერბისა და ლიზა შეკედეს და საქართველოს საპატრიარქოს მიერ მოწვეულ ექსპერტთა (ოსტინ ნევინი, ლორინდა ვონგი, ფრანჩესკა პიკე და სარა სტენიფორთი) დასკვნებს. ზემოთქმულის ცხადად საილუსტრაციოდ, გთავაზობთ ცალკეულ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებულ ამონარიდებს ნახსენები ორი ანგარიშიდან. შედარებითი ტექსტი იხილეთ ქვემოთ:

pdf: ანგარიშების შედარება