ცენტრის საკონფერენციო დარბაზისა და საგამოფენო სივრცის (გალერეა -„Ars Georgica”) გაქირავების წესი და ღირებულება

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული
ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის
ეროვნული კვლევითი ცენტრის საკონფერენციო დარბაზისა და საგამოფენო სივრცის (გალერეა -„Ars Georgica”) გაქირავების წესი და ღირებულება

გაქირავების წესი