ვაკანსია მეცნიერი – თანამშრომლის პოზიციაზე

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
სსიპ გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი აცხადებს ღია საჯარო კონკურსს სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის – თანამედროვე ქართული ხელოვნების განყოფილების მეცნიერი თანამშრომლის პოზიციაზე.
განაცხადების მიღების ვადა: 06.11.2023-დან, 13.11.2023 -ჩათვლით.
საკონკურსო განაცხადები მიიღება როგორც მყარი (მის. თბილისი, ათონელის N 9), ასევე ელექტრონული ფორმით ცენტრის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე:
g_ch_centre@yahoo.com საკონტაქტო პირი: ნანა ღარიბაშვილი 299 05 88; 599 23 54 53
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში.
PDF:განცხადების-ფორმა
PDF:მეცნიერ-თანამშრომლის-საკონკურსო-განცხადება
PDF: პერსონალური-ინფორმაციის-დამუშავების თაობაზე