საქართველოს სიძველენი № 20

გ.ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო კრებული

2017 წ. მომზადდა და გამოიცა ცენტრის ყოველწლიური სამეცნიერო კრებული – საქართველოს სიძველენი. აღნიშნულ გამოცემაში თავმოყრილია ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელთა და არა მხოლოდ მათი სამეცნიერო კვლევები (მთლიანობაში 16 პუბლიკაცია), ძველი ქართული ხელოვნების სხვადასვა სფეროში: არქიტექტურა, კედლის მხატვრობა, რელიეფი, ჭედურობა და გამოყენებითი ხელოვნება. ჟურნალში განთავსებულია, უკვე საარქივო მნიშვნელობის პუბლიკაციები და მასალა, რომელიც შემდგომი სამეცნიერო კვლევებისთვის იძლევა ფაქტობრივ ინფორმაციას.