საჯარო ლექცია – ხელოვნების ჟანრები, მომხსენებელი – ც.კილაძე 

10.11.2017 – წიგნის ბაზრობა, საჯარო ლექცია – ხელოვნების ჟანრები, მომხსენებელი – ც.კილაძე