ცენტრმა უმასპინძლა პოლონელი, უკრაინელი და ბელორუსი ხატმწერების გამოფენას.

10.05.2017 – ცენტრმა უმასპინძლა პოლონელი, უკრაინელი და ბელორუსი ხატმწერების გამოფენას. ღონისძიება საქართველოში პოლონეთის საელჩოს სრული მხარდაჭერით ხორციელდებოდა. ასევე ჩამოსულები იყვნენ თავად ავტორები, რომელთა ნამუშევრებიც თანამედროვე საეკლესიო მხატვრობის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი სა დაინტერესო იყო როგორც სპეციალისტებისათვის, ასევე უბრალოდ დაინტერესებული საზოგადოებისთვისაც.