ჩატარდა კურტოს ინსტიტუტის მიერ, გეტის ფონდის დაფინანსებით ორგანიზებული მორიგი სამოგზაურო-კვლევითი სემინარი

8 -14.09.2017 – ჩატარდა კურტოს ინსტიტუტის მიერ, გეტის ფონდის დაფინანსებით ორგანიზებული მორიგი სამოგზაურო-კვლევითი სემინარი ციკლიდან “საზღვრების გადაკვეთა: ქრისტიანები, მუსლიმები და მათი ხელოვნება აღმოსავლეთ ანატოლიასა და კავკასიაში” (Travelling Research Seminar Crossing Frontiers: Christians and Muslims and Their Art in Eastern Anatolia and the Caucasus). ამ სემინარში, როგორც სემინარის უმცროსმა წევრებმა მონაწილეობა მიიღეს ცენტრის თანამშრომლებმა – ნ.ნაცვლიშვილმა და ნ.ჩიტიშვილმა.