ცენტრში განხორციელდა ერთობლივი საზაფხულო სკოლის სწავლების კურსი

25.08.17-3.09.17 ცენტრში განხორციელდა ერთობლივი საზაფხულო სკოლის სწავლების კურსი, სადაც ცენტრის თანამშრომლები და ფრიბურგის (შვეიცარია) უნივერსიტეტის პროფესორები მიკელე ბაჩი, ბარბარა შელევალდი, მანუელა სტუდერი, თომას კაფენბერგერი, ატარებდნენ საუბრებს და გასვლით ღონისძიებებს საქართველოს სხვადსახვა რეგიონში არსებულ ძეგლებზე. სტუდენტები, რომლებიც ასევე ფრიბურგიდან იყვნენ ჩამოსულები, სპეციალურად ამ საზაფხულო სკოლის ფარგლებში მოგზაურობდნენ, თავიანთ პედაგოგებთან და ცენტრის თანამშრომლებთAნ ერთად საქართველოს რეგიონებში, ისტორიულ-კულტურული მნიშვნელობის ძეგლების სანახავად.