მოეწყო საქართველოს წარმომადგენელთა სასწავლო ვიზიტი იუნესკოს შტაბ-ბინაში.

18-23. 09. 2017 – მოეწყო საქართველოს წარმომადგენელთა სასწავლო ვიზიტი იუნესკოს შტაბ-ბინაში. ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი, ქ. აბაშიძე, როგორც საპატრიარქოსთან არსებული ხელოვნების საბჭოს წევრი, მონაწილეობას ღებულობდა აღნიშნულ ღონისძიებაში.