გომელაური ნინო

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – წინაქრისტიანული ხელოვნება.
საქმიანობა – თბილისის არქეოლოგიური საზოგადოების გამგეობის წევრი.
რჩეული ნაშრომები: 1. თრელის N16 სამარხის ბრინჯაოს პლასტიკა, თსუ 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 1999; 2. სამთავრული მცირე პლასტიკის გენეზისის საკითხისათვის, “ძიებანი”, X დამატებანი, თბ., 2003; 3. ლჭაშელ-წითელგორის არქეოლოგიური კულტურის ბრინჯაოს მცირე პლასტიკის სემანტიკის შესახებ, საქართველოს სიძველენი, N7-8, თბ., 2005; 4. Interrelation of the Late Bronze Age Cultures of Eastern Georgia Referring to the Plastic Art and Engravings, ჟურნ. Journal of Georgian Archaeology, N2, 2005; 5. Cultural Atribution Barrow 1 of Tsitelgori, ჟურნ. Journal of Near Eastern Studies, Brussels, 2005.

  1. Бронзовые образцы малой пластики эпохи поздней бронзы раннего железа обнаруженные на территории Восточной Грузии, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1983;
  2. К вопросу генезиса малой пластики Центрального Закавказья XIV-XIII вв. до н.э, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1989;
  3. ანოტაციები საქართველოს არქეოლოგიური გამოფენისათვის გერმანიაში. Unterwegs zum Goldenen Vlies, Saarbrucken, 1995;
  4. თრელის  N16 სამარხის ბრინჯაოს პლასტიკას, თსუ 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 1999;
  5. ლითონის შტანდარტები ევრაზიიდან (ძვ. წ. III-I ათასწ.) წინაქრისტიანული ხანის ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი I სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 1999.