სეზონური სკოლა

გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის მიერ წარდგენილი პროექტი „ტაო-კლარჯეთი – ისტორია და მემკვიდრეობა – მოძრავი და უძრავი ძეგლები“  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2018 წლის საგრანტო კონკურსის (მობილობის და საერთაშორის სამეცნიერო ღონისძიებების)  II ლოტის № MG_ISE_18_2142 სეზონური სკოლის გამარჯვებულია. პროექტის თანამონაწილე ინსტიტუციებია – მაქს პლანკის ფლორენციის ინსტიტუტი, ბაზელის უნივერსიტეტის ხელვნების  სემინარი, ფრიბურგის (შვეიცარია) უნივერსიტეტის შუა საუკუნეების ხელოვნების ისტორიის კათედრა.