ჩიტიშვილი ნატალია

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი, დოქტორანტი ა. ქუთათელაძის სახ. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში
სამეცნიერო კვლევის სფერო – შუა საუკუნეების ქართული არქიტექტურა, შუა საუკუნეების საეკლესიო არქიტექტურის ლიტურგიკული გეგმარება

 

 

  1. სატრაპეზოების არქიტექტურა შუა საუკუნეების საქართველოში, S. Sasano, Y. Fujita, and M. Morita (eds), Historic Christian and Related Islamic Monuments in Eastern Anatolia and Syria, Tokyo, 2014, გვ.. 105-110;
  2. სვეტიცხოვლის სამეფო საყდარი, საქართველოს სიძველენი, N16, 2013, გვ. 149-165;
  3. მეფე-დედოფლის სამყოფელი ქართული ეკლესიის სივრცეში, საქართველოს სიძველენი, N17, 2014, გვ. 193-208;
  4. რუისის ფერისცვალების საკათედრო ტაძრის ტიმპანის რელიეფი, საისტორიო კრებული, N3, 2013, გვ. 288-309;
  5. გ. ბოჭორიძე, ქართლის ეკლესია-მონასტრები და სიძველეები, გამოსაცემად მოამზადეს ზ. სხირტლაძემ და ნ. ჩიტიშვილმა, თბილისი, 2012;
  6. მასალები ქართლის მეტეხის ტაძრის ისტორიისათვის, საქართველოს სიძველენი, N14, 2010, გვ. 167-193;
  7. კარბის წმ. სამების ეკლესია, საქართველოს სიძველენი, N12, 2008, გვ. 76-100 (ზ. სხირტლაძის თანაავტორობით).