ელექტრონული ჟურნალი Ars Georgica – სერია B

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრის ელექტრონული ჟურნალი Ars Georgica ახალი და თანამედროვე საკითხებს ეთმობა. უმთავრესად იგი ამ დროის ქართული ხელოვნების ისტორიას, მის მხატვრულ-ესთეტიკურ პრობლემებთან და ახალი და თანამედროვე ქართული კულტურის საკითხებთან დაკავშირებულ გამოკვლევებს მოიცავს. www.georgianart.ge