თეატრის მხატვრობა

ალბომი გამოსაცემად მოამზადეს:  მაია ციციშვილმა და ნინო ვაჩეიშვილი

ტექსტი: დალი ლებანიძე, ელენე თუმანიშვილი, მარიანა ოკლეი

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი  2008