არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში

არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში

ისტორიოგრაფია,
ტრადიცია, გამოცდილების ანალიზი

ავტორები: ირინე ელიზბარაშვილი, მანანა სურამელაშვილი, ციცინო ჩაჩხუნაშვილი, ხათუნა ჭურღულია

რედაქტორი: დიმიტრი თუმანიშვილი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 2009 წელს დაფინანსდა პროექტი – არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში.
წიგნად გამოიცა 2012 წელს.
ავტორები არიან გ. ჩუბინაშვილის ცენტრის თანამშრომლები

თბილისი 2012