კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში

2015 წლის 22 დეკემბერს აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროს თაოსნობით მოეწყო სამეცნიერო კონფერენცია: “კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში”. კონფერენციას უძღვებოდა აფხაზეთის განათლებისა და კულტირის სამინისტროს წარმომადგენელი გიორგი პატაშური.

კონფერენციაზე მოხსენებები წარადგინეს გ. ჩუბინაშვილის ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა: ა. ოქროპირიძემ. თ. ხუნდაძემ და თ. დადიანმა. მ. დიდებულიძემ. ლ. ხუსკივაძემ. მოხსენებები ეძღვნებოდა აფხაზეტის მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობის სხვადასხვა სფეროებს და მათ ამჯამინდელ მდგომარეობას.
(დასკანერებული პროგრამა).