ახმეტის მუნიცეპალიტეტისა და თუშეთის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის შემუშავება

შპს ”სტუდია XXI” ერთად ცენტრმა გაიმარჯვა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ  გამოცხადებულ კონკურსში “ახმეტის მუნიცეპალიტეტისა და თუშეთის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის შემუშავება” . პროექტი დასრულდება 2017 წ.