მხატვარ ნოდარ აფციაურის ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა ცენტრის საგამოფენო დარბაზში Ars Georgica

მხატვარ ნოდარ აფციაურის ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა ცენტრის საგამოფენო დარბაზში Ars Georgica.

ცენტრის საგამოფენო დარბაზში მოეწყო მხატვრ ნოდარ აფციაურის პერსონალური გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იყო მხატვრის მიერ შემოქმედების სხვადსახვა ეტაპზე შექმნილი ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები, ქანდაკება, მინისა და ხის ნაკეთობები. მსგავსი მრავალფეროვნება, თა ვმოყრილი ერთ საგამოფენო სივრცეში, ყველაზე კარგად წარმოაჩენს მხატვრის მოღვაწეობის საერთო სპექტრსა და მასშტაბს.