დვალი თამაზ

არქიტექტორი, ცენტრის ძეგლთა აღწერილობისა და სამეცნიერო ინფორმაციის ჯგუფის ხელმძღვანელი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია.
ნაშრომები: 1. ვაჩნაძიანის ყველაწმინდის გუმბათოვანი ტაძრის რესტავრაციის შესახებ, ძეგლის მეგობარი, N65, თბ., 1984; 2. სოფელ ცხვარიჭამიას ეკლესია, მაცნე, N4, თბ., 1986; 3. კვლავ ვაჩნაძიანის “ყველაწმინდას” გუმბათოვანი ტაძრის თავდაპირველი ფორმების შესახებ, ძეგლის მეგობარი, N4, თბ., 1988; 4. საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა, ტ. V, II. თბ., 1990, 2004 (სტატიები ქართულ ხუროთმოძღვრულ ძეგლებზე); 5. მიკროფიშები: “Georgian Architecture”, vol. I-VII, ლეიდენი 1994-2007; 6. იშხანი (ქართული ნივთიერი კულტურის ძეგლები საზღვარგარეთ), თბ.,2010; 7. ოთხთა ეკლესია, თბ., 2011.